Historien om St Gertrud – Tyska församlingen i Gamla stan

Historien om St Gertrud – Tyska församlingen i Gamla stan

Sankt Gertruds församling är en av de äldsta tysktalande församlingarna som finns utanför de tyska gränserna. Församlingen och dess kyrka har gamla anor. Redan år 1571 beslutade nämligen Kung Johan III att den kraftigt ökande tyska befolkningen i Sverige skulle få grunda en tysk församling. Från början var Tyska kyrkan, eller Sankta Gertruds kyrka som den egentligen heter, en gillestuga som delades med en finsk församling. På den tiden hette byggnaden Sankta Gertruds gilles hus och vände sig till de tyska köpmännen i staden. Sankta Gertrud är ett skyddshelgon för väg- och sjöfarande. Gillehuset hade en byggnad med festsal och där höll man även gudstjänster.

Först år 1607 fick tyskarna ensamrätt till den spartanska kyrkstugan. I samband med detta valde man att bygga om stugan till det som kom att bli Tyska Kyrkan. Det var den tyske arkitekten Jacob Kristlar som fick i uppdrag att bygga om den ursprungliga kyrkstugan till en hallkyrka i gotisk stil. Den stod klar och invigdes år 1642. Mer än hundra år senare förstördes dock stora delar av kyrkan eftersom en brand utbröt i Tyska kyrkan 1878. Hela kyrktornet och dess klockor var totalförstörda. En annan tysk arkitekt, Julius Raschdorff, fick då i uppdrag att rusta upp kyrkan efter branden. Han valde bland annat att bygga ett 96 meter högt kyrktorn, vilket än idag finns att skåda och som än idag också är Gamla stans högsta punkt. Tyska kyrkan i Stockholm är idag en av huvudstadens största sevärdheter och en av de mest magnifika kyrkobyggnaderna i Stockholm.

Ingår i Svenska Kyrkan

Idag ingår den tyska församlingen Sankt Gertrud i den svenska kyrkan och församlingen följer den svenska kyrkans vanliga gudstjänstordning. Den stora skillnaden är att de flesta gudstjänster i Sankta Gertruds kyrka hålls på tyska. Sankta Gertruds församling är en av fem icke-territoriella församlingar inom svenska kyrkan. Församlingen har omkring 2000 medlemmar. För att få tillhöra Tyska Sankta Gertruds församling krävs det att personen i fråga tillhör svenska kyrkan och är folkbokförd i en församling inom Stockholms stift. Dessutom måste han eller hon antingen vara tysk medborgare, vara född i ett tyskspråkigt land, vara barn till någon som är född i ett tyskspråkigt land, vara make eller barn till någon som tillhör församlingen eller vara efterlevande make eller barn till någon som har tillhört församlingen. Kyrkans och församlingens motto är Fürchtet Gott und Ehret den König, vilket betyder ungefär Frukta Gud och vörda Konungen. Läs mer om St Gertrud här.

Många sevärdheter i kyrkan

Tyska kyrkan utgör en av Gamla stans största och mest populära sevärdheter. Själva kyrkan har också flertalet unika sevärdheter, där de främsta är Kungsläktaren från 1672, Predikstolen från 1660 och Altaruppsatsen från 1659. Kungsläktarens undre våning är kyrkans sakristia och den övre våningen är reserverad för kungafamiljen. Läktarens trappa har ett förgyllt räcke i snidat trä. Insidan är rikt dekorerad med målningar och textilier. Altaruppsatsen är gjord i ebenholtsträ med oljemålningar av dopet, nattvarden och korsfästelsen samt förgyllda statyetter. Även Predikstolen är gjord av ebenholtzträ.