Gamla Stans historia

Gamla Stans historia

Gamla stan är en av Stockholms mest kända, mest besökta och även äldsta stadsdelar. Förr kallades stadsdelen för Stadsholmen och där grundades faktiskt Stockholm under medeltiden. Det var dels som en handelsplats och dels för att försvara sjön Mälaren. Stockholm hade en strategisk plats på den tiden. Både för handel eftersom landvägen mellan Uppland och Södermanland mötte både Mälaren och Östersjön just där. Men också för att försvara området runt Mälaren mot fiender. På den tiden låg Stockholm mitt i det svenska riket.

Från vikingatiden till modern tid

De äldsta spåren av Stockholm och Gamla stan är ända från vikingatiden. Men det var först på 1200-talet som Stockholm fick sina stadsprivilegier och blev en stad. Och staden växte snabbt. Redan i slutet av 1200-talet var Stockholm nämligen också Sveriges största stad. Det som vi idag kallar för Gamla stan utgjorde Stockholms stad under många hundra år. Först 1926 bildades Gamla Stan som en egen stadsdel, idag tillhörande Södermalms stadsdelsområde. Bland de äldsta delarna av Gamla stan är Stortorget, rådhuset och Storkyrkan.

På medeltiden omgavs det som vi idag kallar för Gamla stan också av flera stadsmurar. År 1625 inträffade en stor brand i Gamla stan, vilket förändrade stadsbilden betydligt. I samband med uppbyggandet efter branden så revs de gamla stadsmurarna, nya gator drogs och Skeppsbron anlades. Samtidigt byggdes också många av de präktiga 1600-talshusen som idag utgör stadens front mot vattnet. Mycket finns dock än bevarat i Gamla stan. Även om många av husens fasader genom åren har moderniserats, så finns det bakom fasaderna än idag kvar mycket av det medeltida byggverket. Där kan man hitta allt ifrån källarvalv från medeltiden, kalkmålningar från 1500-talet och rikt bemålade bjälktak från 1600-talet, till högklassig rokokoinredning och överdådiga dekorationer från 1800-talet.

Kungliga slottet och andra sevärdheter

Gamla Stan är inte bara en av stadens äldsta stadsdelar idag, utan också en av de mest betydelsefulla. Där ligger nämligen Stockholms slott och Riksdagshuset, likväl som många av stadens äldsta byggnader och mest berömda sevärdheter. Det kungliga slottet har legat i Gamla stan sedan medeltiden. Men på den tiden var det egentligen inte ett slott utan en borg vars syfte främst var att försvara Sverige mot fienden. Det var först under Gustav Vasas tid som det byggdes ut för att också inhysa bostäder för kungafamiljen och hovet.

I samband med detta placerades tre förgyllda kronor på en spira högst uppe på det stora Kärntornet och det var också då som slottet fick smeknamnet Tre Kronor. År 1697 brann dock stora delar av slottet ner och det nya Kungliga slottet stod klart först år 1771. Det är skapat av Nicodemus Tessin har över 1000 rum och 8 våningar. Slottet är idag ett av Stockholms och Gamla stans mest besökta sevärdheter. Andra populära sevärdheter i Gamla stan är Tyska kyrkan, Stortorget, Nobelmuseet, Storkyrkan, Livrustkammaren, Myntkabinettet, Skattkammaren, Järnpojken och Medeltidsmuseet. Det finns goda möjligheter att se Gamla stan och dess sevärdheter genom någon av de många olika rundturer som finns att välja bland.